668 02 77 77
LUNA
CENTRUM
TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWE
MARTA GRYLAK

Komu pomagamy

Dogoterapia może być stosowana w następujących typach niepełnosprawności oraz zaburzeń:

 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • autyzm dziecięcy oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Zespół Retta),
 • Zespół Downa,
 • Alzheimer,
 • stwardnienie rozsiane,
 • upośledzenie umysłowe,
 • niepełnosprawność ruchowa różnego pochodzenia,
 • choroby psychiczne,
 • choroby somatyczne,
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia nastroju,nerwice, stany lękowe,
 • trudności szkolne,
 • zaburzenia komunikacji,
 • zaburzenia mowy, widzenia, słyszenia
 • ADHD/ADD

a także inne wyżej niesklasyfikowane.

Copyright © 2015 • Projekt i wykonanie: APISOFT Strony internetowe