668 02 77 77
LUNA
CENTRUM
TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWE
MARTA GRYLAK

Czym jest dogoterapia?

DOGOTERAPIA jest:

  • jedną z metod rehabilitacji, która nie powinna być stosowana jako jedyna forma terapii, lecz jako element całościowych oddziaływań,
  • jest terapią kontaktową, nazwaną tak, gdyż jej istotą jest bezpośredni kontakt podopiecznego z odpowiednio przeszkolonym psem wspierającym terapeutę w usprawnianiu osób w różnym wieku i posiadających różnorodne niepełnosprawności lub upośledzenia,
  • usprawnianie dotyczy wielu sfer jednocześnie, możemy więc wspierać zarówno sferę psychiczną jak i fizyczną naszych podopiecznych,
  • forma zajęć i metody pracy muszą być dostosowane do potrzeb osób, z którymi pracujemy oraz do celów jakie pragniemy osiągnąć – mogą być to zajęcia indywidualne lub grupowe, mogą odbywać się w specjalnie przygotowanych salach w ośrodkach rehabilitacji, w szkołach, przedszkolach, szpitalach, hospicjach, domach opieki lub w domach naszych podopiecznych,
  • zajęcia z psem muszą odbywać się w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze z jednoczesnym poszanowaniem i zrozumieniem potrzeb podopiecznego oraz psa terapeuty.

Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji, rozwój empatii i wyższą samoocenę.

 

Copyright © 2015 • Projekt i wykonanie: APISOFT Strony internetowe